Visa E9 Hàn Quốc – Visa Lao Động Phổ Thông

Visa E9 Hàn Quốc – Visa Lao Động Phổ Thông

Visa E9 Hàn Quốc là diện visa dành cho các lao động phổ thông làm việc tại Hàn Quốc. Đây là loại visa phổ biến trong hình thức lao động tại Hàn.Hiện nay thị trường lao động Hàn …

Visa E8 Hàn Quốc – Visa Lao Động Ngắn Hạn

Visa E8 Hàn Quốc – Visa Lao Động Ngắn Hạn

VISA E8 HÀN QUỐC LÀ VISA GÌ? Visa E8 Hàn Quốc là loại visa lao động ngắn hạn, thời hạn tối đa của loại visa này là 5 tháng ( người lao động có thể làm thủ tục gia hạn ở cơ quan …

Tư vấn Visa E7 Hàn Quốc – Visa kỹ sư chuyên ngành

Tư vấn Visa E7 Hàn Quốc – Visa kỹ sư chuyên ngành

Tư vấn Visa E7 Hàn Quốc là gì?  Visa E7 Hàn Quốc là diện visa giành cho các kỹ sư chuyên ngành đặc biệt dành cho các đối tượng lao động có ngành nghề và bằng cấp với thời hạn visa …